E-peil

De eis voor het E-peil bij nieuwbouwwoningen is voor alle bouwaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2018 gedaald naar een maximaal E-peil van 40. 

De toekomst

Een nieuwbouwwoning aangevraagd vanaf 2021 moet voldoen aan een Emax 30 of lager. Dit is Bijna-EnergieNeutraal bouwen of het BEN-peil. 

Voordelen

Wanneer nu reeds een E30 of zelfs E20 behaald kan worden, is het mogelijk een korting op de onroerende voorheffing te bekomen. 

Dit kan u bekomen door bijkomende maatregelen te treffen zoals het plaatsen van een warmtepomp. Een warmtepomp kan u tot wel 20 punten besparen. 

Ook kan u E-peilpunten besparen door gedetailleerde informatie te bezorgen aan de EPB-verslaggever.

Dit kan in het geval van een warmtepomp middels stavingsstukken van de warmtepomp en de warmteverliesberekening in combinatie met het afgiftesysteem.

CIA solutions werkt voor elk project een warmteverliesberekening uit die gebruikt kan worden als stavingsstuk. Door samen te werken met ons kan u dus een maximum aan e-peilpunten uitsparen.